Inzet van de LedsProtect UV-Pro2 voor het bestrijden en signaleren van insecten

De krachtige en milieuvriendelijke oplossing om insecten te signaleren en bestrijden

De LedsProtectval wordt tussen of net boven het gewas geplaatst. De vangschaal wordt gevuld met water. De lamp schakelt zichzelf automatisch aan en uit. Insecten worden aangetrokken door het UV-licht en komen in het water. Aan het water worden enkele druppels afwasmiddel toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat de oppervlaktespanning gebroken wordt en insecten sneller verdrinken.
De val heeft een bereik van ca. 15 meter. Als de val geplaatst wordt om plagen te bestrijden en te voorkomen worden de vallen geplaatst met een tussenruimte van 20 a 30 meter. De afstand is vooral afhankelijk van het soort insecten dat gevangen moet worden. Wij adviseren 9 vallen per hectare voor een goede werking.

Eenvoudig onderhoud

Gemiddeld wordt een keer per week de vangschaal bijgevuld met water. Dit is afhankelijk van de temperatuur. Bij hogere temperaturen zal het water sneller verdampen.
Een keer per maand moet de vangschaal schoongemaakt worden. Daarvoor kan een normaal reinigingsmiddel gebruikt worden.

Beperkt het gebruik van insecticiden

Insecticiden zijn duur. Ze kennen gezondheidsrisico’s. Personeel werkt niet graag in een omgeving waar insecticiden zijn gebruikt. Insecten ontwikkelen resistentie tegen insecticiden. Het gebruik ervan wordt steeds meer beperkt door regelgeving en eisen van klanten.
Voor de Ledsprotectval gelden deze nadelen niet. De Ledsprotectval doet in stilte zijn werk zonder milieu en gezondheidsschade.
Insecten worden weggevangen voor ze zich kunnen vermeerderen. Echt grote plagen worden door het inzetten van de Ledsprotectval voorkomen.
Ook als de LedsProtectval alleen wordt ingezet voor scouting, wordt het gebruik van insecticiden beperkt. De val vertelt u welke insecten zich in het gewas bevinden en u kunt gericht een bestrijding uitvoeren.

Duidelijk inzicht in wat er gevangen wordt

De LedsProtectval is uitermate geschikt om te monitoren welke insecten zich in het gewas bevinden. De insecten kunnen eenvoudig in het water gedetermineerd worden.

De LedsProtect UV-Pro wordt vaak ingezet tegen: