Inzet van de LedsProtect UV-Pro2 voor het bestrijden en signaleren van insecten

De krachtige en milieuvriendelijke oplossing om insecten te signaleren en bestrijden

De LedsProtect UV-Pro wordt tussen of net boven het gewas geplaatst. De vangschaal wordt gevuld met water.  De lamp schakelt zichzelf automatisch aan en uit. Insecten worden door de lamp aangetrokken en komen in het water. Aan het water worden een paar druppels afwasmiddel toegevoegd. Dat voorkomt dat insecten op het water blijven drijven en zouden kunnen ontsnappen. De lamp heeft een bereik van 10 a 15 meter. Als de LedsProtect UV-Pro gebruikt wordt om plagen te bestrijden of te voorkomen worden de vallen geplaatst met een tussenruimte van 20 a 30 meter. De afstand is vooral afhankelijk van het soort insecten dat gevangen moet worden. Wij adviseren 9 lampen per hectare te plaatsen voor een goede werking. Op de bodem van de vangschaal kan een spiegeltje gelegd worden. Het verhoogt de werking van de lamp.

Eenvoudig onderhoud

Gemiddeld wordt een keer per week de vangschaal bijgevuld met water. Dit is afhankelijk van de temperatuur. Bij hogere temperaturen zal het water sneller verdampen. Om verdamping tot een minimum te beperken kan er een laag plantaardige olie op het water gegoten worden. Een keer per maand moet de vangschaal schoongemaakt worden. Daarvoor kan een normaal reinigingsmiddel gebruikt worden.

Beperkt het gebruik van insecticiden

Insecticiden zijn duur. Insecticiden kennen gezondheidsrisico’s. Personeel werk niet graag in een omgeving waar insecticiden zijn gebruikt. Insecten ontwikkelen resistentie tegen insecticiden. Het gebruik wordt steeds meer beperkt door strengere regelgeving. Voor de LedsProtect UV-Pro gelden al deze nadelen niet. De LedsProtect UV-Pro doet in stilte zijn werk en kent geen van deze nadelen. Insecten worden weggevangen voor ze zich kunnen vermeerderen. Echt grote plagen van bladrollers, mineerders en andere belagers worden door het inzetten van de LedsProtect UV-Pro voorkomen. Ook als u de LedsProtect UV-Pro alleen inzet als signaalval, wordt het gebruik van pesticiden beperkt. De LedsProtect UV-Pro vertelt u welke insecten zich in het gewas bevinden en u kunt gericht een bestrijding uitvoeren.

Duidelijk inzicht in wat er gevangen wordt

De LedsProtect UV-Pro is uitermate geschikt om te monitoren welke insecten zich in het gewas bevinden. De insecten kunnen eenvoudig uit het water gehaald en gedetermineerd worden.

De LedsProtect UV-Pro wordt vaak ingezet tegen: